Міжнародний форум INNOVATION MARKET

Секція «Екологія – GREEN MIND»

Круглий стіл

Реформування системи моніторингу довкілля та впровадження Реєстру викидів та перенесення забруднювачів

Розпочато обговорення проекту резолюції круглого столу

Чекаємо на коментарі і зауваження (у порівняльній таблиці) до 05 січня 2019 року на info@greenmind.com.ua

Актуальність

Головною метою проведення моніторингу довкілля є забезпечення потреб у достовірній та оперативній інформації, необхідній для попередження або зменшення негативних наслідків змін стану довкілля.

Існуючий стан організації спостережень та проведення оцінок не забезпечує у повному обсязі інформаційні потреби системи моніторингу. В наявних мережах спостереження проводяться за різними методами, визначення показників забруднення переважно виконуються із застосуванням застарілих методик на обладнанні, яке не відповідає сучасним технічним і метрологічним вимогам, більшість з якого вичерпало свій технічний ресурс.

Наявні мережі спостережень побудовані без урахування рекомендацій комісії ЄЕК ООН щодо створення Європейської мережі спостережень та інформації про стан навколишнього середовища, зокрема мереж EUROWATERNET, EUROSOMNET, ICP FORESTS та інших.

Імплементація Директиви 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи та Директиви 2004/107/ЄС Європейського Парламенту та Ради про миш'як, кадмій, ртуть, нікель та полі циклічні ароматичні вуглеводні у атмосферному повітрі вимагає визначення зон та агломерацій і встановлення нової системи оцінки якості атмосферного повітря відносно забруднювачів.

У лютому 2016 року Україна ратифікувала Протокол про реєстр викидів та перенесення забруднювачів (РВПЗ), який є додатком до Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі ухвалення рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, 1998 року (Орхуська конвенція). Основною метою впровадження РВПЗ є заміна процесу статистичних спостережень за станом довкілля шляхом зібрання паперових даних органами статистики на сучасний процес ведення електронних реєстрів даних.

На круглому столі було презентовано останні напрацювання щодо стану готовності українських суб’єктів господарювання та органів державної влади до запровадження електронних реєстрів викидів, обговорено план дій щодо реалізації завдань Протоколу про РВПЗ в Україні, а також презентовано загальнодержавну інформаційно-аналітичну систему «Відкрите довкілля».

Під час круглого стоу обговорювались такі питання

  • Організаційна недосконалість системи моніторингу та технічної зношеності мережі спостережень державної системи моніторингу довкілля.
  • Планування та координація діяльності суб'єктів системи, відомчий характер проведення спостережень.
  • Впровадження оперативних систем аналізу та комплексних оцінок стану довкілля.
  • Нормативно-правове та технічне забезпечення системи моніторингу.
  • Впровадження Реєстру викидів та перенесення забруднювачів.

Учасники

Модератор – Владислав Антипов, генеральний директор ТОВ «ЦЕРН»

Олександр Косовець, директор Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського

Валентина Василенко, національний координатор проекту ENI SEIS II, заступник директора Департаменту з питань зміни клімату та збереження озонового шару – начальник відділу моніторингу довкілля та захисту озонового шару Мінприроди

Владислав Варнавський, начальник Дирекції по зв'язках із громадськістю та регіональним розвитком, управління по охороні навколишнього середовища ТОВ «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ»


РВПЗ, крокуємо світом
Леся Карнаух, член Бюро Протоколу про РВПЗ

Моніторинг обсягів промислового забруднення в контексті Директиви 2010/75/ЄС
Ольга Семків, експерт Команди підтримки реформ Мінприроди

Ефективність використання фонду охорони та оздоровлення навколишнього природного середовища (ФООПС) на прикладі м. Маріуполь
Ваагн Мнацаканян, начальник управління з питань екології, енергоменеджменту та охорони праці Маріупольської міської ради

Система моніторингу довкілля на території України
Тетяна Лампіка, голова ГФ «Екопатруль»

Олексій Ангурець, депутат Дніпропетровської обласної ради

Рішення компанії ТОВ «ЄСМ УКРАЇНА»
Олександр Ходирєв, директор ТОВ «ЕСМ УКРАЇНА»


Партнери


2012-2019 © Міжнародний форум Green Mind

Дизайн сайту та Верстка сайту - KWEB