Міжнародний форум INNOVATION MARKET

Секція «Екологія – GREEN MIND»

Круглий стіл

Державна підтримка зеленої модернізації виробництва: реформування екологічного податку

Розпочато обговорення проекту резолюції круглого столу.

Чекаємо на коментарі і зауваження (у порівняльній таблиці) до 01 лютого 2019 року на info@greenmind.com.ua

Актуальність

Показники забруднення довкілля в Україні залишаються стабільно високими, навіть незважаючи на стагнацію промисловості. Країна перебуває в перманентній екологічній кризі. Вихід із неї – ключове завдання не лише органів влади, але й бізнесу та громадськості.

Необхідні системні природоохоронні заходи – як на державному, так і на місцевому рівні – що допоможуть уникнути подальшого погіршення ситуації та мінімізувати ризики для здоров’я людей.

Сьогодні такі заходи обмежені через брак фінансування. При тому, що українські підприємства сплачують щороку до 4,7 млрд. грн. екологічного податку у бюджети різних рівнів, які, згідно із законодавством, мають спрямовуватися на усунення першопричин екологічних проблем. Але, замість цього, вони переважно йдуть на фінансування не пов’язаних з екологією питань або ж розпорошуються на місцевому рівні.

Це свідчення того, що сучасна система адміністрування та використання надходжень від екологічного податку неефективна та непрозора. Вона потребує негайного та радикального реформування.

Цільове використання надходжень від екологічного податку на ефективні природоохоронні проекти має стати дієвим інструментом для боротьби з кризовими явищами в екології, а також сприяти поступовому виконанню зобов’язань України перед ЄС, зокрема, положень Угоди про асоціацію.

Питання для обговорення

  • Надходження та видатки на екологічні програми державного рівня: аналіз ефективності використання.
  • Як розподіляються кошти місцевих екологічних фондів, і чи забезпечують вони необхідний результат для навколишнього середовища.
  • Екологічні проекти на виконання вимог Угоди про асоціацію Україна - ЄС: поточна проблематика фінансування.
  • Досвід ефективного використання екологічного податку в європейських державах.
  • Пропозиції щодо реформування системи екологічного оподаткування.
  • Ефективні форми державної допомоги, загальні та детальні критерії оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на захист навколишнього природного середовища.

Учасники

Екологічний податок: тягар чи можливість?
Модератор – Ірина Вербицька, керівник напрямку «Екологія» Дирекції зі сталого розвитку ДТЕК

Світлана Гринчук, директор Департаменту з питань зміни клімату та збереження озонового шару Мінприроди

Дмитро Колєсніков, Народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

Владислав Антипов, генеральний директор ТОВ «ЦЕРН»

Ефективність використання фонду охорони та оздоровлення навколишнього природного середовища (ФООПС) на прикладі м. Маріуполь
Ваагн Мнацаканян, начальник управління з питань екології, енергоменеджменту та охорони праці Маріупольської міської ради

Цільове спрямування надходжень від екологічного податку
Тетяна Омельяненко, ДУ Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАНУ, к.е.н., координатор представництва ISWA YPG

Олександр Скакальский, координатор Громадської спілки «Громадська екологічна платформа»

Світлана Берзіна, президент Всеукраїнської громадської організації «Жива планета»

Партнери

2012-2019 © Міжнародний форум Green Mind

Дизайн сайту та Верстка сайту - KWEB