Міжнародний форум INNOVATION MARKET

Секція «Екологія – GREEN MIND»

Міжнародний виставковий центр, Київ, пр-т Броварський, 15

+38 (044) 332-84-08, +38 (067) 886-31-93; +38 (099) 642-81-57

21 листопада – день присвячений реформам для ЗЕЛЕНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

21.11.2018 з 10:00 до 14:00

Круглий стіл

Реформування системи моніторингу довкілля та впровадження Реєстру викидів та перенесення забруднювачів

Купити квиток (від 50 до 100 грн.)

Актуальність

Головною метою проведення моніторингу довкілля є забезпечення потреб у достовірній та оперативній інформації, необхідній для попередження або зменшення негативних наслідків змін стану довкілля.

Існуючий стан організації спостережень та проведення оцінок не забезпечує у повному обсязі інформаційні потреби системи моніторингу. В наявних мережах спостереження проводяться за різними методами, визначення показників забруднення переважно виконуються із застосуванням застарілих методик на обладнанні, яке не відповідає сучасним технічним і метрологічним вимогам, більшість з якого вичерпало свій технічний ресурс.

Наявні мережі спостережень побудовані без урахування рекомендацій комісії ЄЕК ООН щодо створення Європейської мережі спостережень та інформації про стан навколишнього середовища, зокрема мереж EUROWATERNET, EUROSOMNET, ICP FORESTS та інших.

Імплементація Директиви 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи та Директиви 2004/107/ЄС Європейського Парламенту та Ради про миш'як, кадмій, ртуть, нікель та полі циклічні ароматичні вуглеводні у атмосферному повітрі вимагає визначення зон та агломерацій і встановлення нової системи оцінки якості атмосферного повітря відносно забруднювачів.

У лютому 2016 року Україна ратифікувала Протокол про реєстр викидів та перенесення забруднювачів (РВПЗ), який є додатком до Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі ухвалення рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, 1998 року (Орхуська конвенція). Основною метою впровадження РВПЗ є заміна процесу статистичних спостережень за станом довкілля шляхом зібрання паперових даних органами статистики на сучасний процес ведення електронних реєстрів даних.

На круглому столі буде презентовано останні напрацювання щодо стану готовності українських суб’єктів господарювання та органів державної влади до запровадження електронних реєстрів викидів, обговорено план дій щодо реалізації завдань Протоколу про РВПЗ в Україні, а також презентовано загальнодержавну інформаційно-аналітичну систему «Відкрите довкілля».

Питання для обговорення

  • Організаційна недосконалість системи моніторингу та технічної зношеності мережі спостережень державної системи моніторингу довкілля.
  • Планування та координація діяльності суб'єктів системи, відомчий характер проведення спостережень.
  • Впровадження оперативних систем аналізу та комплексних оцінок стану довкілля.
  • Нормативно-правове та технічне забезпечення системи моніторингу.
  • Впровадження Реєстру викидів та перенесення забруднювачів.

Учасники

Представники Мінприроди, МНС, МОЗ, Держекоінспекціі, Гідрометцентру, бізнесу (тих, хто забруднює і тих хто пропонує технічні рішення для забезпечення функціонування системи моніторингу), експерти Команди підтримки реформ Мінприроди (з питань реформування системи моніторингу довкілля) та проекту ENI SEIS II в регіоні «Східного партнерства» (2016 - 2020), наукових закладів та громадських об’єднань.

Партнери

2018 © Международный форум Green Mind

Дизайн сайта и Верстка сайта - KWEB