Координатор по вопросам участия в Конкурсе Елена Иванова

тел.: +38(067) 886-31-93
e-mail: info@greenmind.com.ua


Всеукраинский конкурс «Экологическое качество и безопасность» проводится ежегодно Всеукраинской общественной организацией «Живая планета» с 2001 с целью популяризации лучших достижений отечественных учреждений, предприятий и организаций по внедрению технологий более чистого производства и систем экологического управления.

Конкурс проходит при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

Положение о Всеукраинском конкурсе «Экологическое качество и безопасность»

Участниками конкурса могут быть учреждения, предприятия или организации, которые достигли улучшения показателей экологической результативности в текущем году связанные с:

 • улучшением экологических аспектов производства;
 • внедрением систем экологического управления и безопасности производства;
 • развитием инновации в области технологий более чистого производства;
 • реализацией экологических инициатив, в т.ч. и на региональном уровне;
 • реализацией мероприятий направленных на уменьшение энергоемкости производства;
 • уменьшением негативного воздействия на окружающую среду путем максимального сохранения ресурсов и уменьшения количества отходов.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку установленного образца.

Подать заявку на участие

В 2017 году Главная конкурсная комиссия конкурса будет определять победителей среди предприятий, учреждений и организаций по следующим номинациям:

Екологічна якість та безпека виробництва

Розглядаються наступні аспекти виробництва:

 • впровадження екологічно безпечних технологій: сучасні технології очистки промислових викидів і стоків, утилізація або використання відходів виробництва;
 • інноваційна діяльність в сфері більш чистого виробництва;
 • впровадження на виробництві енерго- та ресурсозберігаючих технологій;
 • використання альтернативних джерел енергопостачання, зниження ресурсо- та матеріалоємності продукції.

Наприклад: використання біогазу, вітряків, зниження кількості сировини на одиницю продукції, тощо.

Розвиток більш чистих технологій виробництва

Розглядаються виробники технологій та обладнання для захисту навколишнього середовища та використання вторинних ресурсів.

Береться до уваги технології з проектування нових, реконструкції та технічного переоснащення діючих промислових підприємств і виробничих об’єктів, створення нових виробництв, технологій, процесів та обладнання в промисловій екології, енергозбереження, використання вторинних ресурсів, утилізації промислових та побутових відходів тощо.

Екологічна якість та безпека територій

Розглядаються екологічні ініціативи на регіональному рівні в сфері:

 • поводження з відходами;
 • покращення якості питної води та водопостачання;
 • захисту ґрунтів;
 • охорони атмосферного повітря;
 • розвитку екологічної мережі та природно-заповідного фонду;
 • благоустрою та створення екологічно комфортного середовища.

Екологічна досконалість

Визначення підприємств, які досягли високих результатів щодо покращення екологічних аспектів виробництва:

 • впровадження систем екологічного менеджменту та безпеки виробництва або інтегрованих систем;
 • комплексне вирішення екологічних проблем на виробництві, а саме: охорона атмосферного повітря, енерго- та ресурсозбереження, поводження з відходами, благоустрій території;
 • участь у місцевих проектах і програмах спрямованих на практичне покращення стану довкілля тощо.

«Зелений офіс»

Визначення установ та організації, що створили еко- і енергоефективні робочі місця, упровадили до системи управління принцип «зелених закупівель» та роздільний збір відходів.

«Впровадження екологічно чистого виробництва»

Розглядаються наступні аспекти виробництва:

 • інноваційна діяльність в сфері більш чистого виробництва;
 • впровадження на виробництві енерго- та ресурсозберігаючих технологій;
 • використання альтернативних джерел енергопостачання, зниження ресурсо- та матеріалоємності продукції.

«Системний підхід до управління та впровадження більш чистих технологій виробництва»

Розглядаються наступні аспекти виробництва:

 • впровадження екологічно безпечних технологій: сучасні технології очистки промислових викидів і стоків, утилізація або використання відходів виробництва;
 • інноваційна діяльність в сфері більш чистого виробництва;
 • впровадження на виробництві енерго- та ресурсозберігаючих технологій;
 • використання альтернативних джерел енергопостачання, зниження ресурсо- та матеріалоємності продукції.

«Екологічна ініціатива»

Визначення підприємств, що досягли високих результатів щодо покращення екологічних аспектів виробництва:

 • впровадження систем екологічного менеджменту та безпеки виробництва або інтегрованих систем;
 • комплексне вирішення екологічних проблем на виробництві, а саме: охорона атмосферного повітря, енерго- та ресурсозбереження, поводження з відходами, благоустрій території;
 • участь у місцевих проектах і програмах спрямованих на практичне покращення стану довкілля тощо.

Методика определения победителей Всеукраинского конкурса «Экологическое качество и безопасность»

Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку и прислать ее на электронный адрес:

helen1984111@gmail.com

19 октября 2016 во время открытия Международного форума «GREEN MIND» состоялось торжественное награждение конкурсантов-финалистов ХV Всеукраинского конкурса «Экологическое качество и безопасность».

Этот Конкурс является общественной инициативой и проводится с 2001 года при содействии Министерства экологии и природных ресурсов Украины с целью популяризации лучших достижений отечественных предприятий и организаций в области экологических инициатив и улучшения показателей экологической результативности.

Критерии отбора конкурсантов были достаточно суровыми, поэтому из 110 заявленных организаций по результатам регионального тура отбор прошли только 28 из которых определены 8 предприятий и организаций – победителей конкурса.

Вручали награды победителям Геннадий Чижиков, президент Торгово-промышленной палаты Украины и Святослав Куруленко, президент Союза экологических аудиторов Украины.

В номинации «Внедрение экологически чистого производства» победило ОАО «Райз-Максимка».

Экологическая политика предприятия направлена на обеспечение эффективного использования природных ресурсов, охрану окружающей среды и обеспечения экологической безопасности производств.

На предприятии постоянно исследуются имеющиеся производственные процессы для оценки их влияния на природную среду и внедрение экологически безопасных технологий.

Награду получили Светлана Щиборщ, начальник отдела экологии и Титорук Галина, ведущий эколог

В номинации «Системный подход к управлению и внедрению более чистых технологий производства» награждается ОАО «Мироновский хлебопродукт»

Предприятие несет ответственность за все стадии процесса производства продукции, постоянно модернизируя технологические процессы.

С начала строительства новых предприятий и в ходе их эксплуатации одна из главных целей холдинга – взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами.

Награду получил Александр Семенец, главный эколог предприятия

Победитель в номинации «Развитие более чистых технологий производства» награждается Клесовский карьер нерудных ископаемых «Технострой» ( «Лафарж Украина»).

Компания осуществляет ряд природоохранных мероприятий по борьбе с пылеобразованием – основной экологической проблемой щебеночных предприятий, таким образом за последние годы предприятию удалось уменьшить выбросы пыли почти вдвое.

Получила награду Алла Абрамчук, эколог предприятия

В номинации «Системный подход к управлению и внедрение более чистых технологий производства» награждается ГП «Морской торговый порт «Южный».

Экологическая политика предприятия направлена на рациональное использование природных ресурсов, уменьшение негативного воздействия на окружающую среду, разработанные организационно-технические мероприятия до 2020 года по сокращению объемов потребления природного газа на производственных объектах

Получили награду Татьяна Курченко, заместитель директора по охране труда и Наталья Семина начальник отдела охраны окружающей среды

В номинации «Экологическая инициатива» награжден Южненский филиал ГП «Администрация морских портов Украины»

Предприятие внедряет ряд природоохранных мероприятий в том числе по очистке акватории морского порта «Южный» и прилегающих морских зон от последствий разливов нефти, масел, твердых остатков и мусора для обеспечения экологической безопасности.

Награду приняла Наталья Смилянец, начальник отдела экологической безопасности.

В номинации «Системный подход к управлению и внедрения более чистых технологий и производства» награждается ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»

На предприятии ежегодно выполняется комплекс экологических мероприятий, направленных на обеспечение эффективной работы производства, с минимальным воздействием на окружающую среду. Расходы на капитальное строительство и ремонты природоохранных объектов предприятия составляют около 20% от общих инвестиций в техническое переоснащение предприятия.

В номинации «Системный подход к управлению и внедрение более чистых технологий и производства» награждается ГП «Ильичевский морской торговый порт»

С целью введения энергосберегающих технологий, на территории, построены три котельные на твердом топливе. Предприятие постоянно проводит работы по совершенствованию технологических процессов погрузочно-разгрузочных операций и внедрению новых технических решений и профессиональной подготовки.

Получила награду Людмила Полищук, начальник службы охраны окружающей среды и охраны труда

В номинации «Системный подход к управлению и внедрения более чистых технологий производства» награждается ОАО «Ивано-Франковскцемент».

Предприятием ведется постоянное совершенствование, модернизация и обновление основных фондов и технологических процессов с учетом передовых экологических технологий, выполняются требования природоохранного законодательства и реализуются мероприятия в соответствии с природоохранной программы предприятия.

Получил награду Станислав Корчинский, начальник управления по охране труда и экологии.

27 октября 2015 во время открытия Международного форума «GREEN MIND» состоялось торжественное награждение конкурсантов-финалистов ХIV Всеукраинского конкурса «Экологическое качество и безопасность».

Этот Конкурс является общественной инициативой и проводится с 2001 года при содействии Министерства экологии и природных ресурсов Украины с целью популяризации лучших достижений отечественных предприятий и организаций в области экологических инициатив и улучшения показателей экологической результативности.

Критерии отбора конкурсантов были достаточно жесткими, поэтому из 150 заявленных организаций по результатам регионального тура отбор прошли только 35, из которых определено 9 предприятий и организаций – победителей Конкурса. Все победители получили памятные дипломы и награды от оргкомитета Конкурса.

В номинации «Системный подход к управлению и внедрения более чистых технологий и производства» победитель-финалист ПАО «Мироновский хлебопродукт».

Предприятие ответственно подходит к управлению на всех стадиях процесса производства продукции, постоянно модернизируя технологические процессы.

С начала строительства новых предприятий и в ходе их эксплуатации одна из главных целей холдинга – взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами.

Слева направо: главный эколог ПАО «Мироновский хлебопродукт» Александр Семенец, первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины, Михаил Непран и президент Союза экологических аудиторов Украины, Святослав Куруленко.

В номинации «Системный подход к управлению и внедрения более чистых технологий и производства» победитель-финалист ПАО «Райз-Максимка».

Экологическая политика предприятия направлена на обеспечение эффективного использования природных ресурсов, охрану окружающей среды и обеспечение экологической безопасности производств.

На предприятии постоянно исследуются производственные процессы для оценки их влияния на природную среду и внедрение экологически безопасных технологий.

Начальник отдела экологии ОАО «Райз-Максимка» Светлана Щиборщ и ведущий эколог предприятия Галина Титорук.

В номинации «Экологическая инициатива» награжден ПАО «Запорожский металлургический комбинат« Запорожсталь »

Предприятие сократило выбросы вредных веществ в атмосферу, произведена корректировка инвентаризации загрязняющих веществ в атмосферу, проведен ремонт и наладка технологического и газоочистного оборудования, а также внедряется ряд социальных проектов.

Инна Холина, начальник управления по охране окружающей среды «Запорожсталь» приняла награды от Михаила Непрана и Святослава Куруленко.

Победителем в номинации «Экологическая инициатива» определено ООО Клесовский карьер нерудных ископаемых «Технобуд» («Лафарж Украина»).

Компания осуществляет ряд природоохранных мероприятий по борьбе с пылеобразованием - основной экологической проблемой щебеночных предприятий, таким образом за последние годы предприятию удалось уменьшить выбросы пыли почти вдвое.

Михаил Непран и Наталья Горелик, менеджер по коммуникациям Клесовского карьера нерудных ископаемых «Технобуд» («Лафарж Украина»)

В номинации «Экологическая инициатива» также отмечено Публичное акционерное общество «АрселорМиттал Кривой Рог».

На предприятии ежегодно выполняется комплекс экологических мероприятий, направленных на обеспечение эффективной работы производства, с минимальным воздействием на окружающую среду. Расходы на капитальное строительство и ремонты природоохранных объектов предприятия составляют 12-17% от общих инвестиций в техническое переоснащение предприятия.

Слева направо: Лиана Максименко, директор департамента по охране окружающей среды ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог», Михаил Непран и Святослав Куруленко.

В номинации «Экологическая инициатива» победитель-финалист ГП «Морской торговый порт« Южный ». Экологическая политика предприятия направлена на рациональное использование природных ресурсов, уменьшение негативного воздействия на окружающую природную среду.

Также, предприятием разработаны организационно-технические мероприятия до 2020 года по сокращению объемов потребления природного газа на производственных объектах.

Слева направо: Татьяна Курченко, заместителя директора по охране труда порта, Михаил Непран, Святослав Куруленко и Наталья Семина начальник отдела охраны окружающей среды порта.

В номинации «Системный подход к управлению и внедрению более чистых технологий и производства» победитель-финалис ГП «Ильичевский морской торговый порт».

С целью введения энергосберегающих технологий, на территории, построены три котельные на твердом топливе (пеллеты). Предприятие, постоянно проводит работы по совершенствованию технологических процессов погрузочно-разгрузочных операций и внедрению новых технических решений, профессиональной подготовки, аттестации кадров и рабочих мест.

Слева направо: Людмила Полищук, начальник службы охраны окружающей среды и охраны труда Ильичевского порта, Михаил Непран и Святослав Куруленко.

В номинации «Системный подход к управлению и внедрению более чистых технологий и производства» победитель -финалист Публичное акционерное общество «Днепровский металлургический комбинат им. Ф.Э. Дзержинского».

Комбинатом за последний год на природоохранные мероприятия израсходовано 255 500 000. грн., благодаря этому удалось в разы уменьшить: выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и сбросов промстоков.

Слева направо: Вячеслав Титаренко, заместитель технического директора по промышленной безопасности предприятия, Михаил Непран и Святослав Куруленко.

В номинации «Системный подход к управлению и внедрения более чистых технологий и производства» награждается Публичное акционерное общество «Ивано-Франковск».

Предприятием ведется постоянное совершенствование, модернизация и обновление основных фондов и технологических процессов с учетом передовых экологических технологий, выполняются требования природоохранного законодательства и реализуются мероприятия в соответствии с природоохранной программы предприятия.

Слева направо: Станислав Корчинский, начальник управления по экологии ОАО «Ивано-Франковскцемент», Михаил Непран и Святослав Куруленко.

Отбор номинантов Конкурса проводился на региональном уровне при информационной поддержке Государственной экологической инспекции Украины. Критерии отбора конкурсантов были достаточно суровыми, поэтому из 140 (ста сорока) заявленных организаций по результатам регионального тура отбор прошли только 45 (сорок пять) из которых определены 7 предприятий и организаций – победителей и лауреатов Конкурса.

Дипломы и кубки победителям вручали Святослав Куруленко, президент Союза экологических аудиторов Украины, Геннадий Чижиков, президент Торгово-промышленной палаты Украины, Светлана Берзина, президент Всеукраинской общественной организации «Живая планета» и Людмила Мусина, советник Министра экономического развития и торговли Украины, координатор программы ООН по промышленному развитию в Украине.

В номинации «Системный подход к управлению и внедрению более чистых технологий и производства» награду получило Публичное акционерное общество «Мироновский хлебопродукт».

Предприятие несет ответственность за все стадии процесса производства продукции, постоянно модернизируя технологические процессы.

С начала строительства новых предприятий и в ходе их эксплуатации одна из главных целей холдинга – взаимодействиие со всеми заинтересованными сторонами.

В начале 2014 года совместно с Международной финансовой корпорацией, был разработан План взаимодействия, который активно внедряется в текущем году на всех предприятиях холдинга.

Награду получил Александр Семенец, главный эколог ПАТ «Мироновский хлебопродукт».

В номинации «Экологическое качество и безопасность производства» награждено Общество с ограниченной ответственностью «Сандора».

На производственных площадках постоянно внедряются эффективные меры по энергосбережению, водопотреблению и управления отходами.

Компания закупила и установила около 14 тысяч энергосберегающих холодильников, работающих на экологически безопасном и более эффективном хладагенте R-600 (изобутан) вместо стандартного.

На, отдельных, производственных комплексах компании введены в эксплуатацию биологические очистные сооружения.

Награду принял Станислав Бусиек,
руководитель департамента охраны труда и экологической безопасности.

В номинации «Системный подход к управлению и внедрению более чистых технологий производства» награждено Открытое акционерное общество «Запорожский металлургический комбинат« Запорожсталь».

«Запорожсталь» – одно из крупнейших промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира.

Предприятием сокращенно выбросы вредных веществ в атмосферу, произведена корректировка инвентаризации загрязняющих веществ в атмосферу, проведен ремонт и наладка технологического и газоочистного оборудования, а также, внедряется ряд социальных проектов.

Капитальные инвестиции и текущие расходы предприятия на охрану окружающей среды в 2013-2014 годах составили 868 миллионов гривен.

Награду принял Игорь Черняк,
директор по охране труда, промышленной и техногенной безопасности.

В номинации «Экологическая инициатива» награждено Общество с ограниченной ответственностью Клесивский карьер нерудных ископаемых «Технострой»

Для постоянной минимизации и мониторинга воздействия на окружающую среду, предприятия «Лафарж» в Украине реализуют экологические инициативы и проекты, направленные на снижение выбросов в атмосферу и воду, рациональное использование природных ресурсов, а также уменьшение и эффективное управление объемами образованных отходов.

На заводах организованы службы контроля, ведут надзор не только за надлежащим качеством производства, но и за соблюдением норм экологической безопасности. Введены дополнительные меры по уменьшению пылеобразования.

Награду получила Алла Абрамчук, эколог предприятия.

В номинации «Развитие более чистых технологий производства» награждено Публичное акционерное общество «АрселорМиттал Кривой Рог»

Предприятием проводится реконструкция и строительство установок очистки газа в подразделениях горного департамента; внедряются автоматизированные подсистемы мониторинга атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны предприятия; поэтапная реконструкция хвостохранилищ «Объединенное» и «Миролюбовское» с целью создания дополнительных полезных емкостей для складирования хвостов обогащения без использования дополнительных земельных ресурсов.

Награду приняла Светлана Пашистая,
представитель департамента по охране окружающей среды.

В номинации «Экологическая инициатива» награждено Государственное предприятие «Морской торговый порт «Южный».

Экологическая политика предприятия направлена на рациональное использование природных ресурсов, уменьшение негативного воздействия на окружающую природную среду.

Реконструкция котельных с заменой котлов, использование гелиопанелей летом, дымовых газов - зимой для горячего водоснабжения, ремонт изоляции трубопроводов тепловых сетей и горячего водоснабжения, утепление фасадов зданий предприятия, вывод из эксплуатации парового размораживающего оборудования позволяет экономить до 850 куб. метров природного газа в год.

Получили награду Татьяна Курченко, заместитель директора по охране труда и Наталья Семина начальник отдела охраны окружающей среды.

В номинации «Экологическое совершенство» награждается Общественный союз «Зеленый центр Метинвест».

Общественный союз «Зеленый центр Метинвест» (ЗЦМ) создан по инициативе жителей и общественных организаций Мариуполя и Енакиево с целью улучшения ситуации в городах присутствия компании в области экологии и санитарного состояния общественных городских территорий путем реализации местных экологических инициатив.

В рамках работы Центра ведется активный диалог с жителями городов, лидерами общественного мнения и представителями экологических организаций, работает общественная приемная, результатом деятельности которой является множество реализованных инициатив местных жителей по благоустройству общегородских и придомовых территорий города, а также регулярное проведение локальных и общегородских экологических акций и мероприятий.

Получил награду Сергей Магера,
координатор Общественного союза «ЗЕЛЕНЫЙ ЦЕНТР Метинвест»

Знаменательным событием во время награждения стало также вручение первого в Украине международного экологического сертификата по стандарту «Зеленый офис». Концепция «Зеленый офис» заинтересовала многие украинские компании, но большинство из них «Зеленый офис», прежде всего, рассматривают в качестве новомодного «зеленого» тренда.

В этом году пять офисов компании «Сандора» подтвердили свое соответствие экологическим критериям «Зеленый офис» согласно требованиям международного стандарта ISO 14024.

Так, Компания «Сандора» стала первой украинской компанией, которая получила экологический сертификат, признаваемый в 60 странах мира и право применения знака экологической маркировки «Зеленый журавлик» на офисные помещения административных зданий.

Сертификаты вручили Станиславу Бусийку, руководителю департамента охраны труда и экологической безопасности - Светлана Берзина, президент Всеукраинской общественной организации «Живая планета» и Светлана Перминова, руководитель Центра экологической сертификации и маркировки.

У 2013 році Всеукраїнській конкурс «Екологічна якість та безпека» відзначив 12-ту річницю. Нагадаємо, що Конкурс започатковано як громадську ініціативу у 2001 році з метою відзначення та популяризація кращих досягнень вітчизняних установ, підприємств та організацій з упровадження більш чистих технологій виробництва та систем екологічного управління.

Як завжди, на регіональному відбірному турі Головна конкурсна комісія приділила увагу саме тим підприємствам, які продемонстрували високі показники виробництва та якості продукції, але при цьому системно дбали про покращення екологічних аспектів своєї діяльності і досягли в цьому напрямку значних результатів.

Відбір номінантів Конкурсу проводився на регіональному рівні за підтримки Державної екологічної інспекції України. Критерії відбору конкурсантів були досить суворими, тому із 105 заявлених організацій за результатами регіонального туру відбір пройшли тільки 64.

За результатами роботи Головної конкурсної комісії переможцями були визначені 11 підприємств та організацій.

Під час відбору експерти керувались задекларованими досягненнями заявників стосовно покращення екологічних аспектів діяльності організації та положенням Конкурсу. Після чого, перевірка декларованих досягнень підтверджувалась територіальними структурами Державної екологічної інспекції України із урахуванням результатів планових та позапланових перевірок протягом поточного року.

Нагородження переможців Конкурсу відбулось в м. Києві під час урочистого відкриття ІІ Міжнародного форуму «GREEN MIND» 15 жовтня 2012 року.

Дипломи та кубки конкурсантам-фіналістам вручили Міністр екології та природних ресурсів України – Олег Проскуряков та ініціатор Конкурсу, президент Всеукраїнської громадської організації «Жива планета» – Світлана Берзіна.

Переможці Конкурсу

Міністерство внутрішніх справ України
Номінація «Екологічна ініціатива»

Завантажити

Нагороду отримав представник проекту Дмитро Гончаренко, начальник Агенції екологічних інвестицій

За успішне впровадження проекту за схемою зелених інвестицій, який передбачає заміну рухомого складу МВС на гібридні автомобілі марки «Тойота Пріус».

Проект було упроваджено за підтримкою Державного агентства екологічних інвестицій України.

Заміна рухомого складу МВС України гібридних автомобілів марки «Тойота Пріус» забезпечить значну економію паливних ресурсів та скорочення викидів парникових газів в процесі використання службового автотранспорту та є практичним прикладом впровадження принципу зелених закупівель в державний сектор економіки.

ПАТ «МК «Азовсталь»
Номінація «Екологічна ініціатива»

Завантажити

Нагороду отримав Валерій Левченко, директор з інжинірингу ПАТ «МК «Азовсталь»

Підприємство входить до складу Металургійного дивізіону Групи МЕТІНВЕСТ і є одним з найбільших всесвітньо відомих металургійних підприємств України. Комбінат входить до трійки лідерів металургійної галузі країни з виробництва чавуну, сталі та прокату. Висока якість продукції «Азовсталі» визнано більш ніж в 70 країнах світу.

Витрати підприємства на виконання природоохоронних заходів у 2012 році склали 130 млн. грн. за рахунок чого було реалізовано низку проектів, спрямованих на модернізацію обладнання для запобігання забруднення атмосферного повітря та зменшення відходів виробництва.

Як результат впровадження заходів – суттєве покращення екологічних показників діяльності Комбінату: зниження викидів шкідливих речовин в атмосферу становило 32878 тонн / рік, вміст пилу у викидах після очищення в установці становить 24 мг/м3 при дозволеному за державними нормами 50 мг/м3.

ПАТ «Волинь-цемент»
Номінація «Системний підхід до управління та впровадження більш чистих технологій виробництва»

Завантажити

Нагороду отримав Олександр Чумак, еколог ПАТ «Волинь-цемент»

«Волинь-Цемент» – сучасний приватний завод, один з лідерів цементної промисловості України за якістю, продукція якого становить 10 % ринкової частки цементу України, в тому числі 5 % – експортується.

Введення в експлуатацію сучасного технологічного обладнання дозволили цього року досягти рекордних показників енергоємності виробництва в галузі, а також знизити викиди пилу цементу в атмосферне повітря до європейських норм.

Підприємство виконує значні інвестиційні програми, які дозволять повністю оновити та модернізувати виробництво.

ТОВ «Клесівський кар'єр нерудних копалин «Технобуд»
Номінація «Екологічна якість та безпека територій»

Завантажити

Завантажити

Нагороду отримала Наталія Горелик, менеджер по роботі з громадськістю та пресою ТОВ «Клесівський кар'єр нерудних копалин «Технобуд».

ТОВ «Клесівський кар'єр нерудних копалин «Технобуд» представляє міжнародну групу компаній Lafarge в Україні з 2004 року.

На підприємстві реалізовані заходи, спрямовані на зменшення пилоутворення. Для очищення повітря встановлені сучасні системи аспірації та засоби пиловсмоктування. Проведена оптимізація та модернізація аспіраційних систем, впроваджуються ефективні заходи з енергозбереження та управління відходами.

У рамках програми рекультивації відвалів та неробочих схилів кар'єра проведені заходи з озеленення та висадки дерев.

ПАТ «Азовмаш»
Номінація «Системний підхід до управління та впровадження більш чистих технологій виробництва»

Завантажити

Нагороду отримала Тетяна Панькова, заступник генерального директора з охорони праці та екології ПАТ «Азовмаш».

Сьогодні «Азовмаш» відомий у всьому світі як виробник металургійного та гірничорудного обладнання і безумовний лідер українського вагонобудування.

Особливу увагу на підприємстві в поточному році приділено питанням охорони атмосферного повітря, управлінню водними ресурсами, зменшенню обсягів утворених відходів.

На очисних спорудах цеху впроваджена нова технологія очищення стоків від нафтопродуктів із застосуванням нового модифікованого нафтопоглинаючого сорбенту, виготовленого з рослинної сировини, який не вимагає подальшої утилізації.

ТОВ «Сандора»
Номінація «Екологічна якість та безпека виробництва»

Завантажити

Нагороду отримав Денис Адаховский, начальник відділу охорони навколишнього середовища PEPSICO Україна.

Будучи частиною одного зі світових лідерів з виробництва продуктів харчування і напоїв - Компанії PepsiCo, «Сандора» є лідером сокового ринку України і виробником безалкогольних напоїв.

На виробничих майданчиках, що знаходяться в Миколаївській області, на постійній основі впроваджуються ефективні заходи з енергозбереження, раціонального управління водними ресурсами та управління відходами, що призводить до покращення екологічних аспектів та 3% щорічного скорочення витрат ресурсів на виробництво.

ТОВ НВП «Донбаснерудпром»
Номінація «Екологічна якість та безпека виробництва»

Завантажити

Нагороду отримав Микола Марков, генеральний директор ТОВ НВП «Донбаснерудпом».

ТОВ НВП «Донбаснерудпом» – підприємство, яке займається видобутком та обробкою каоліну з метою забезпечення споживачів високоякісною сировиною.

Протягом року підприємство приділяло особливу увагу розвитку виробництва та впровадженню нових технологій, які дозволили покращити екологічні показники діяльності та техніку безпеки.

Також підприємством забезпечено проведення рекультивації порушених земель з метою встановлення екологічної рівноваги місцевих екологічних систем.

ВАТ «Запоріжсталь»
Номінація «Розвиток більш чистих технологій виробництва»

Завантажити

Завантажити

Нагороду отримав Ігор Черняк, директор з охорони праці, промислової та техногенної безпеки ВАТ «Запоріжсталь».

«Запоріжсталь» – одне з найбільш великих промислових підприємств України, продукція якого широко відома і користується попитом у споживачів на внутрішньому ринку і в багатьох країнах світу.

У поточному році підприємством проведено коригування інвентаризації забруднюючих речовин та скорочено викиди шкідливих речовин, проведено модернізацію технологічного і газоочисного обладнання, що дозволило суттєво знизити рівень забруднення атмосферного повітря у процесах, пов’язаних з виробництвом.

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
Номінація «Розвиток більш чистих технологій виробництва»

Завантажити

Завантажити

Нагороду отримав Дмитро Мальков, головний керівник з охорони водного басейну ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Підприємство має повний металургійний цикл, який включає усі стадії виробництва: коксохімічне, гірничо-збагачувальне виробництво, шахтоуправління з підземним видобутком руди і металургійне, яке складається з аглодоменного, сталеплавильного і прокатного переділів.

З метою зменшення негативного впливу виробничої діяльності на навколишнє середовище «АрселорМіттал Кривий Ріг» здійснило ряд екологічних проектів, основними серед яких є:

 • реконструкція шести установок очистки газу, хвостосховищ «Об'єднане» і «Миролюбівське» і циклів їх оборотного водопостачання;
 • будівництво і введення в експлуатацію єдиної колекторної системи по збору та утилізації шкідливих викидів, в наслідок чого були ліквідовані джерела викидів специфічних забруднюючих речовин;
 • впровадження інноваційної технології з очищення стічних вод.

ПАТ «Укрнафта»
Номінація «Екологічна ініціатива»

Завантажити

Завантажити

Нагороду отримав Петро Дригуліч, начальник управління екологічної безпеки ПАТ «Укрнафта».

«Укрнафта» є найбільшою нафтогазовидобувною компанією України. Компанія приділяє значну увагу питанням безпеки, охорони здоров'я і навколишнього середовища. У 2012 році «Укрнафта» запровадила програми та процедури, які повністю відповідають вимогам вітчизняного законодавства або навіть перевищують їх.

Системно забезпечується інформування працівників, підрядників, громадськості та населення про вимоги безпеки та охорони навколишнього середовища.

Морський торговельний порт «Южний»
Номінація «Системний підхід до управління та впровадження більш чистих технологій виробництва»

Завантажити

Завантажити

Нагороду отримали Тетяна Курченко, заступник директора з охорони праці, та Наталія Сьоміна, начальник відділу охорони навколишнього середовища Морського торговельного порту «Южний».

Екологічна політика порту спрямована на чітке дотримання природоохоронного законодавства, раціональне використання природних ресурсів, зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скидів в акваторію порту.

Постійне здійснення моніторингу довкілля, передбачає проведення вимірювання характеристик виробничих та інших видів діяльності, які впливають на навколишнє середовище. Модернізація системи пригнічення пилу в поточному році дозволила значною мірою зменшити викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

В 2012 році Всеукраїнській конкурс «Екологічна якість та безпека» відзначив 11-ту річницю. Нагадаємо, що Конкурс започатковано як громадську ініціативу у 2001 році з метою відзначення та популяризація кращих досягнень вітчизняних установ, підприємств та організації з упровадження більш чистих технологій виробництва та систем екологічного управління.

Як завжди, на регіональному відбірному турі Головна конкурсна комісія Конкурсу приділила увагу саме тим підприємствам, які продемонстрували високі показники виробництва та якості продукції, але при цьому системно дбали про покращення екологічних аспектів своєї діяльності і досягли в цьому напрямку значних результатів.

В цьому році відбір підприємств – номінантів Конкурсу проводився незалежними технічними експертами за сприяння Державної екологічної інспекції України та її територіальних органів. Критерії відбору конкурсантів були досить суворими, тому із 86 заявлених організацій за результатами регіонального туру відбір пройшли лише 58.

Під час відбору технічні експерти керувались фактично задекларованими досягненнями заявників стосовно покращення екологічних аспектів діяльності організації та положенням Конкурсу. Після чого, перевірка декларованих досягнень організацій перевірялась територіальними структурами Державної екологічної інспекції України із урахуванням результатів планових та позапланових перевірок протягом поточного року. До уваги бралось перш за все дотримання організацією вимог природоохоронного законодавства, усунення виявлених недоліків під час попередніх перевірок, а також, безумовно, і відповідність декларованих досягнень екологічної результативності найкращим показникам в галузі, по факту за поточний рік.

Нагородження переможців та лауреатів Конкурсу відбулось в м. Києві під час урочистого відкриття Міжнародного форуму «GREEN MIND» 13-го листопада 2012 року за участю Міністра екології та природних ресурсів України – Едурада Анатолійовича Савицького та ініціатора Конкурсу, президента Всеукраїнської громадської організації «Жива планета» - Світлани Валеріївни Берзіної.

Переможці та лауреати Конкурсу

Публічне акціонерне товариство
«УКРПЛАСТИК»

Номінація
«Системний підхід до управління та впровадження більш чистих технологій виробництва»

Візитка підприємства

«Укрпластик» є традиційним постачальником гнучких пакувальних матеріалів для підприємств усіх галузей харчової промисловості, а також тютюнової, косметичної і фармацевтичної промисловості.

У 2001 році на «Укрпластику» почалася реалізація проекту з упровадження на підприємстві інноваційно-виробничого комплексу виготовлення гнучких пакувальних матеріалів. Проект був спрямований на розробку, дослідження, створення нових технологій, організацію виробництва та постачання на внутрішній і зовнішній ринки пакувальних матеріалів - безпечних для здоров’я людини та навколишнього середовища для потреб агропромислового комплексу, переробної, харчової, хімічної, фармацевтичної промисловості, поліграфії, медицини та інших галузей народного господарства.

Розробка нових пакувальних матеріалів та технологій їх виробництва, провадилась спеціалістами підприємства, у співпраці з фахівцями науково-дослідних та навчальних закладів. Для реалізації розробок придбані у Західній Європі, Японії, США прогресивне технологічне обладнання, полімерні матеріали і компоненти.

Підприємством виконано більше 300 експериментальних програм зі створення нових технологій, матеріалів і виробів. Виготовлено сотні нових дослідних зразків пакувальних матеріалів, виготовлені численні дослідні та дослідно-промислові партії нової продукції, отримано більше тридцяти патентів України та інших держав на винаходи і товарні знаки, опубліковано понад 100 статей та наукових праць в науково-технічних журналах та збірках.

Досягнення за умовами Конкурсу

Підприємство сертифіковане у відповідності до міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000. З метою забезпечення високої якості та безпеки, здійснюється моніторинг виробничого процесу в усіх контрольних точках від завезення сировини до маркування готової продукції.

Гнучка плівкова упаковка, яку виготовляє підприємство, - найбільш економніша і ресурсозберігаюча. Вона відноситься до упаковки з покращеними екологічними характеристиками, бо має UBP в 2-3 рази менший полімерної пляшки; в 5-10 разів – картонної коробки або металевої банки, в 15-20 разів – одноразової скляної пляшки.

При виготовленні плівкових пакетів витрачається в 1,8 – 2,5 разів менше енергії, ніж для картонно-полімерних пакетів, в 3 – 4 рази – ніж для поліетилентерефталатної пляшки, в 10 - 13 разів – ніж для банки із алюмінію, в 13-14 разів – ніж для банки із жерсті, в 7 - 8 разів – ніж для скляної пляшки.

В процесі виробництва пропорційно значно менше затрачується нафтопродуктів і природного газу та менші викиди парникового вуглекислого газу, що має стратегічне значення для нашої країни.

Публічне акціонерне товариство
«Волинь-цемент»

Номінація
«Системний підхід до управління та впровадження більш чистих технологій виробництва»

Візитка підприємства

На даний час «Волинь-Цемент» – це сучасний приватний завод, один із лідерів цементної промисловості України за якістю продукції, історично має 10 % ринку цементу в Україні, в тому числі 5 % виробленої продукції відправляється на експорт.

Проектна потужність підприємства – 2,2 млн. тон цементу в рік. З 2001 року ПАТ «Волинь-Цемент» користується перевагою вертикальної інтеграції, входячи до конгломерату світового масштабу з виробництва цементу, бетону та інертних компонентів, утвореного компаніями «Буцці Унічем» та «Дікергофф».

Продукція підприємства використовувалася та продовжує використовуватися для будівництва найбільш важливих та відомих об‘єктів країни, таких як, наприклад, відродження зруйнованого Хрещатику в повоєнні роки та його реконструкція в часи незалежності, при зведенні споруд з особливими вимогами до міцності, як, наприклад, Рівненська та Хмельницька АЕС, об’єктів до Євро-2012 зокрема НСК «Олімпійський», мостів, аеродромів, об‘єктів військового призначення.

Досягнення за умовами Конкурсу

Підприємство використовує при виробництві цементів гранульований доменний шлак, що є відходами металургійної промисловості. Таким чином, зменшуються кількість промислових відходів та викиди CO2.

На підприємстві проведена повна реконструкція схеми електропостачання, з одночасним перезаживленням заводу на нові кабельні лінії, забезпечення всіх структурних підрозділів індивідуальними паливними котельнями, що значно зменшило втрати при транспортування теплоносія.

Введені в експлуатацію електрофільтри обертових печей та рукавні фільтри цементних млинів, аспірації бункерів відвантаження цементу дозволили знизити викиди пилу цементу в атмосферу нижче світових та європейських норм.

ПАТ «Волинь-Цемент» виконує значні інвестиційні програми, які дадуть змогу повністю оновити та модернізувати виробництво, наростити його обсяги та значно знизити його собівартість. Закуповується нова техніка та обладнання.

Підприємство також системно реалізовує програму по рекультивації кар’єрів використаних для видобування вапняку чи крейди.

ТОВ «Клесівський кар’єр нерудних копалин «Технобуд»

Номінація
«Екологічна якість та безпека територій»

Візитка підприємства

У вересні 2004-го ТОВ «Клесівський кар’єр нерудних копалин «Технобуд» було інтегровано у склад міжнародного концерну Lafarge («Лафарж»).

На сьогодні товариство є одним із лідерів у галузі гірничої промисловості з видобування та оброблення гранітного каменю. Постійна модернізація виробництва дозволила значно підвищити проектну потужність ККНК «Технобуд» з двох до 3,7 мільйона тонн продукції на рік.

Постійно проводиться робота по модернізації виробництва за допомогою обладнання, виготовленого світовими лідерами в гірничій галузі, оновлюється технічна база. На заводі працюють швецькі навантажувачі, бурові машини та інша техніка іноземного виробництва. Нещодавно придбано спеціалізовану машину для висотних робіт, проведено курс навчання з даного виду робіт, що вимагає особливої технічної підготовки.

Компанія постійно контролює ефективність використання надр, дотримуючись як державних вимог так застосовуючи стандарти концерну у веденні гірничих робіт та прогресивній рекультивації кар’єрів.

На підприємстві проводяться внутрішні екологічні аудити, а також існує «Політика Lafarge з охорони навколишнього середовища», якою керуються співробітники. Все це сприяє належному дотриманню вимог охорони навколишнього середовища.

Досягнення за умовами Конкурсу

Для очистки повітря на підприємстві існують системи аспірації і засоби пиловсмоктування. Проводиться оптимізація, модернізація аспіраційних систем.

З метою попередження та ліквідації проливів нафтопродуктів та палива в ґрунт застосовуються сучасні комплекти з прибирання та запобігання проливів, спецконтейнери для зберігання масел, із піддонами та мобільні контейнери для збирання проливів по території підприємства.

Також на підприємстві упроваджуються заходи для зменшення пилоутворення. Застосовуються технічні рішення з заміни вибухових речовин на водоемульсійні. Впроваджуються ефективні заходи з енергозбереження, управління відходами. Здійснюються заходи з озеленення та висадження дерев на відвалах та неробочих схилах кар’єру.

На підприємстві проводяться внутрішні екологічні аудити, а також існує «Екологічна політика», якою керуються працівники підприємств у своїй виробничій діяльності. Все це сприяє належному дотриманню вимог охорони навколишнього середовища.

Підприємство сертифіковане у відповідності до міжнародного стандарту ISO 14001.

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Номінація
«Системний підхід до управління та впровадження екологічно чистих технологій виробництва»

Візитка підприємства

Публічне акціонерне товариство «АрселорМіттал Кривий Ріг» - найкрупніше підприємство гірничо-металургійного комплексу України, з повним металургійним циклом, до складу якого входять виробництва: коксохімічне, гірничо-збагачувальне, шахтоуправління по підземному видобутку руди та металургійне, яке складається з аглодоменного, сталеплавильного і прокатного переділів.

Підприємство спеціалізується на виробництві арматурної сталі і катанки із звичайних та нізколегованих марок сталей, а також виробляє агломерат, концентрат, кокс, чавун, сталь, сортовий і фасонний прокат, доменний шлак.

Виготовлений на підприємстві металопрокат використовують у всіх кліматичних зонах планети, і це сприяє створенню підприємству іміджу надійного партнера, який враховує і задовольняє потреби кожного конкретного споживача.

Досягнення за умовами Конкурсу

Підприємство сертифіковане у відповідності до міжнародного стандарту ISO 14001.

У 2011 році з метою зменшення негативного впливу виробничої діяльності на навколишнє середовище ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» здійснило цілий ряд екологічних проектів, основними серед яких є:

 1. Будівництво установок очищення газу в конвертерному цеху. В 2011 році капітальні вкладення в цей проект склали 5,818 млн. грн. Завдяки роботі установок очищення газу в рамках фактично відпрацьованого часу в 2011 році конвертерний цех скоротив викиди пилу в повітря на 24,245 т. Введення нової технології очищення пилогазоповітряної суміші відповідає сучасним вимогам і забезпечує концентрацію пилу на викиді до 20 мг/м3 при державному нормативі – 50 мг/м3.
 2. Об'єднання в єдину колекторну систему трубопроводів-повітряників ємкісного обладнання цеху уловлювання. Завдяки цьому проекту в цеху було ліквідовано 11 джерел викидів специфічних речовин в атмосферу, і за фактично відпрацьований час у 2011 році викиди знижено на 1,97 т. Інвестиції в цей проект у 2011 році склали 3,8 млн. грн.
 3. Реконструкція хвостових господарств і оборотного водопостачання хвостосховищ підприємства. Інвестиції у 2011 році склали 108,2 млн. грн.

Загалом, витрати ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» на виконання природоохоронних заходів у 2011 році склали 359,6 млн. грн.

ПАТ «Азовмаш»

Номінація
«Системний підхід до управління та впровадження екологічно чистих технологій виробництва»

Візитка підприємства

На сьогодні «Азовмаш» відомий у всьому світі як виробник металургійного і гірничорудного устаткування, підіймально транспортних машин та безумовний лідер українського вагонобудування. Щороку на залізниці країни виходять нові моделі вантажних вагонів: цистерни, піввагони, криті вагони (для упакованих легковагих вантажів, автомобілеперевізники та ін.).

За роки свого існування «Азовмашем» створено понад 50 моделей вантажних вагонів для перевезення понад 500 найменувань вантажів. За останні роки підприємство освоїло випуск залізничних платформ для контейнерів. «Азовмаш» є єдиним в Україні підприємством, що випускає паливозаправочну техніку. З цехів «Азовмаша» виходять найсучасніші моделі автопаливозаправників і автопаливоперевізників для транспортування нафтопродуктів ізріджених газів які працюють у всіх аеропортах СНД, а також в 40 країнах світу.

ПАТ «Азовмаш» поставляє свою продукцію в багато країн світу, серед яких країни СНД Росія, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Німеччина, Іран, Туреччина, Пакистан та інші.

Досягнення за умовами Конкурсу

На підприємстві особлива увага приділяється питанням охорони атмосферного повітря, охорони водного басейну, раціонального використання природних ресурсів, зменшення обсягів утворюваних відходів.

Постійно триває робота з підтримки у робочому стані й підвищення ефективності існуючих пилогазоочисних установок.

У 2011 році у цеху № 132 побудований другий ступінь очищення газів фільтр ФН3500, що відходить від дробострумної камери. Перший ступінь очищення складається з циклона СІОТ. Ефективність очищення від завислих речовин першого ступеню складає 81,5%, другого ступеню 93%. Зниження викидів шкідливих речовин в повітря склало 39 тонн на рік.

Для поліпшення екологічного стану на підприємстві й у місті в цілому велика увага приділяється озелененню території. У 2011 році висаджено понад 400 дерев, 2692 кущів, 3600 м2 газонів з квітами.

У сфері охорони водного басейну на очисних спорудах (зливовідстійниках) цеху № 424 впроваджено нову технологію очищення стоків від нафтопродуктів із застосуванням нового модифікованого, екологічно нешкідливого, виготовленого з рослинної сировини, нафтопоглинаючого сорбенту «Eколан М», що не потребує подальшої утилізації. Також для цього використовуються вбираючі вологу м'які бони з наповнювачем СТРГ сорбентом багаторазового використання на основі обробленого спеціальним чином графіту.

Постійно триває робота з підтримки у робочому стані й підвищення ефективності існуючих пилогазоочисних установок.

ТОВ СП «НІБУЛОН»

Номінація
«Системний підхід до управління та впровадження екологічно чистих технологій виробництва»

Візитка підприємства

За 20 років існування сільськогосподарське підприємство «НІБУЛОН», пройшовши шлях від невеликої фірми до компанії в якій працює близько 4500 висококваліфікованих фахівців, інвестувало в економіку України понад 8,5 млрд. гривень.

На сьогодні в компанії діє 43 підрозділи, зокрема в Миколаївській, Київській, Полтавській, Черкаській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Вінницькій, Луганській, Сумській, Житомирській, Запорізькій областях.

З 2009 року компанія успішно реалізує патріотичну інвестиційну програму з відродження річок Дніпро та Південний Буг як транспортних судноплавних артерій України. В рамках проекту вже збудовані та продовжують будуватися нові високотехнологічні елеватори і перевантажувальні термінали, та створюється самохідний і несамохідний флот. Реалізація інвестиційної програми має потужний екологічний ефект за рахунок зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря через заміну автомобільного транспорту на водний.

Стан довкілля в межах діяльності виробничих підрозділів ТОВ СП «НІБУЛОН» контролює власна хіміко-технологічна лабораторія, атестат акредитації якої дозволяє вести моніторинг атмосферного повітря – за 19 показниками, водного середовища - за 21 показником; ґрунтів – за 18 показниками.

Всі виробничі підрозділи «НІБУЛОНа» характеризує високий рівень культури виробництва та виробничої санітарії. Велика увага приділяється облаштуванню місць відпочинку, вирішенню питань ландшафтного дизайну, естетичному вигляду та озелененню території.

Досягнення за умовами Конкурсу

Екологічна політика підприємства спрямована на забезпечення ефективного використання та відтворення природних ресурсів (поверхневих та підземних вод, атмосферного повітря, ґрунтів та ін.), охорону навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки виробництв.

Заходи з захисту атмосферного повітря від забруднення: застосування закритої технології транспортування зернових вантажів; встановлення мереж аспірації забрудненого повітря з очищенням на пилоочисному обладнанні; використання пилоочисних установок вищого світового рівня (виробництва Данії, Німеччини); використання енергозберігаючих технологій - зерносушарок (виробництва США).

Захист водних ресурсів від забруднення: перехід на використання безфосфатних миючих засобів; впровадження сучасного світового досвіду при будівництві флоту для транспортування зернових вантажів; застосування технологій найвищого світового рівня для очищення господарсько-побутових і дощових стічних вод; додержання режиму санітарної охорони підземних вод, що використовуються для водопостачання.

ДП «Морський торговельний порт «Южный»

Номінація
«Системний підхід до управління та впровадження екологічно чистих технологій виробництва»

Візитка підприємства

Державне підприємство «Морський торговельний порт «Южний» займає стратегічне положення в роботі міжнародних трансконтинентальних транспортних коридорів та є найбільш перспективним для забезпечення інтересів України, як транзитної держави.

Наявність сучасної перевантажувальної техніки, потужного портофлоту, глибоководних причалів, розвинутої мережі залізниць і автомобільних доріг, високої інтенсивності переробки вантажів дозволяють порту надавати вантажовласникам повний комплекс послуг вищої якості.

Порт виконує вантажно-розвантажувальні, складські та допоміжні роботи, переробляє всі види навалювальних і генеральних вантажів, перевезених морським, залізничним і автомобільним транспортом.

Екологічна політика порту спрямована на чітке виконання природоохоронного законодавства, раціональне використання природних ресурсів, зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скидів в акваторію порту.

Досягнення за умовами Конкурсу

З метою зменшення впливу виробничої діяльності підприємства функціонує система управління довкіллям, яка сертифікована на відповідність міжнародному стандарту ISO 14001.

Екологічна політика порту спрямована на чітке виконання природоохоронного законодавства, раціональне використання природних ресурсів, зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скидів в акваторію порту.

Постійне здійснення моніторингу навколишнього середовища передбачає проведення вимірювання характеристик виробничих та інших видів діяльності, які впливають на довкілля. У 2011 році запроваджена система придушення пилу на вагоноперевертачі № 2, яка забезпечила значне зменшення викидів забруднюючих речовин у повітря при розвантажуванні пилячих вантажів.

ПАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат»

Номінація
«Системний підхід до управління та впровадження екологічно чистих технологій виробництва»

Візитка підприємства

ПАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат» являє собою інтегрований комплекс по виробництву картону для плоских шарів і паперу для гофрування, картону гофрованого й тари з гофрокартона.

Компанія успішно працює на ринку упаковки з 1991 року, і за цей час стала лідером у виробництві транспортної тари з гофрованого картону в Україні, експортує продукцію за межі країни.

ПАТ РКТК є членом Української Асоціації виробників гофрокартону (UACBM), що співпрацює із загальноєвропейською федерацією виробників гофрокартона (FEFCO). У своїй роботі ми орієнтуємося на європейські стандарти.

Якість продукції комбінату перевіряється на кожному етапі її виробництва. Лабораторії по випробуваннях сировини та готової продукції і лабораторія очисних споруд оснащені сучасним устаткуванням і акредитовані.

Компанія вкладає інвестиції в модернізацію та оновлення виробництва, в освоєння сучасних технологій і навчання персоналу, що дає можливість виробляти продукцію європейського рівня та підтверджується співпрацєю з багатьма відомими фірмами: «Procter & Gamble», «Johnson Kiev Corporation», «Philip Morris», «Кraft Foods», "Sun Interbrew", «ВВН», «Дніпропетровський олійноекстракційний завод »,« Сандора» та ін..

Досягнення за умовами Конкурсу

Підприємство сертифіковане у відповідності до міжнародного стандарту ISO 14001.

В рамках реалізації комплексної програми розвитку виробництва спільно з основним акціонером - міжнародною компанією DS Smith, було визначено проведення модернізації очисних споруд. Встановлені дріднопузирчасті аератори для інтенсифікації процесу біологічного очищення стічних вод, що дало можливість гарантовано видаляти органічні забруднення при пікових навантаженнях і поліпшити встановлені нормативні показники очистки.

Укладений контракт з провідними закордонними компаніями: PAQUES, Голландія, AF-Chleg Frote, Франція, Hager + Elsasser Німеччина на розробку проекту модернізації діючих очисних споруд та поставку обладнання, а саме анаеробного реактора потужністю 250 куб.метрів на годину. Основна мета - у зв'язку зі зростанням обсягів виробництва, і як наслідок - навантаження на очисні споруди, не допустити перевищення встановлених вимог до якості очищення стічних вод.

На картонно-паперовому заводі на всіх трьох папероробних машинах встановлені й успішно працюють установки для локальної очистки надлишкової оборотної води (фірма «GLV», «Algas», Швеція і «Collareda» Італія). В результаті - забезпечується очистка оборотної води до показників, які дозволяють її в подальшому повторно використовувати в технологічному процесі і таким чином скоротити витрату води на виробництво.

Журнал «Вісник екологічної безпеки»

Номінація
«Екологічна ініціатива»

Журнал Вісник екологічної безпеки (ВЕБ) є суспільно-політичним та діловим щомісячним виданням, присвячений питанням охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Журнал забезпечує читача якісною і своєчасною інформацією про все, що може мати до нього відношення: зміна законодавства, нюанси нормативної бази, методи та особливості роботи дозвільних і контролюючих відомств.

Експертами та коментаторами журналу виступають автори законодавчих і нормативних документів.

2012-2019 © Международный форум Green Mind

Дизайн сайта и Верстка сайта - KWEB